Bộ phận bán vé hoạt động hiệu quả

Bạn quản lý ca trực và nhân viên bán vé như thế nào ? Bạn đã thiết lập quy trình chuyển ca trực rồi chứ ? Nhân viên của bạn có hiểu được và thực hiện đúng quy trình không ? Hiệu quả chứ ? Có vấn đề gì không ? Bạn đã có quy trình chuẩn về bán vé để thuận tiện cho khách hàng cũng như hệ thống của bạn ? Bạn có kiểm soát được việc xuất vé bị lỗi không ? Nhân viên của bạn biết cách xử lý sự cố này ? Có những sự cố phát sinh, bạn xử lý như thế nào ?  Khách hàng nói gì về cách xử lý của bạn ? Bạn có thể rà soát và kiểm soát chất lượng của bộ phận bán vé không ?

Để bộ phận bán vé của Bạn thực hiện một cách chuyên nghiệp và hạn chế được rủi ro cho hệ thống của Bạn, hãy liên hệ với Chúng tôi, Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp cho Bạn ngay lập tức.

0906943250