Chất lượng dịch vụ – Chiến lược số một của bạn

  • Bạn có biết đối thủ của bạn đang tập trung phục vụ chất lượng dịch vụ nào cho khách hàng ?Bạn có bảng thống kê so sánh chất lượng dịch vụ của các đối thủ đáng gườm của mình rồi chứ ?
  • Bạn đang tập trung vào chất lượng dịch vụ nào đây ? Thái độ của khách hàng như thế nào ?  Khách hàng thích chất lượng dịch vụ của bạn hay của đối thủ hơn ?
  • Bạn đang tập trung vào chất lượng dịch vụ nào đây ? Thái độ của khách hàng như thế nào ?  Khách hàng thích chất lượng dịch vụ của bạn hay của đối thủ hơn ?
  • Chất lượng dịch vụ nào nên là chiến lược của bạn ? Các chất lượng dịch vụ nào nên được đảm bảo để duy trì sự hài lòng của khách hàng ?
  • Bạn nghĩ như thế nào khi chất lượng dịch vụ của bạn không đồng bộ ở tất cả các nhân viên ?
  • Bạn đã mất bao nhiêu thời gian vào việc củng cố quy trình, đội ngũ, mất bao nhiêu nguồn lực tài chính cho việc tuyển dụng, đào tạo, hơn thế bạn đã mất bao nhiêu khách hàng vì dịch vụ chưa tốt của bạn ? Liệu khách hàng có còn tiếp tục đợi chờ bạn ? Đối thủ sẽ không nhanh chóng thâu tóm thị trường khi bạn cứ lẩn quẩn cải thiện chất lượng dịch vụ của mình ?
  • Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để có một bộ tiêu chuẩn và một bộ quy trình quản lý chất lượng cụ thể, rõ ràng và hiệu quả – mang lại sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của bạn.
0906943250