Điều độ xe như thế nào là hiệu quả ?

  • Hệ thống quy trình quản lý bộ phận điều độ của bạn như thế nào ?
  • Bạn đã thiết lập quy trình điều độ và phân định quyền hạn xử lý các vấn đề một cách cụ thể và rõ ràng ?
  • Quy trình phân bổ Tài chuyến như thế nào ? Bạn có kiểm soát được các quy trình này không ? Bạn có kiểm soát được các vấn đề phát sinh trong quá trình xe chạy không ?
  • Kế hoạch điều độ của bạn vẫn đang hiệu quả chứ ? Các thông tin được cung cấp để lên kế hoạch điều độ có chính xác không ? Bạn phân bổ nhân sự hợp lý chứ ? Nhân sự nói gì về việc điều độ Tài chuyến của bạn ?

Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để có các giải pháp tốt cho sự hoạt động hiệu  quả của bộ phận điều độ của Bạn.

0906943250