Kiểm tra trạng thái hàng hóa

Là một doanh nghiêp vận chuyển việc track & trace (kiểm tra trạng thái đơn hàng) là quan trọng cho khách hàng

  • Đa số các DN chúng ta chưa áp dụng công nghệ nên để cung cấp cho khách hàng track & trace là khó khăn.
  • Khi k/h không kiểm tra trạng thái đơn hàng gửi qua công ty mình, họ sẽ không hài lòng và có khả năng không sử dụng dịch vụ.

Hãy áp dụng ngay phần mềm chúng tôi để được hiệu quả này rõ ràng và còn nhiều lợi ích khác

0906943250